Heldere teksten, ook over moeilijke materie

Aton tekst levert heldere, toegankelijke teksten. Wervend, overtuigend, inspirerend of informatief, afhankelijk van het doel. Vlot of meer zakelijk van toon, aangepast aan de doelgroep. Maar altijd helder en plezierig om te lezen.

De afgelopen dertig jaar heb ik als zelfstandig tekstschrijver geschreven voor een groot aantal branches in vrijwel alle voorkomende genres. Door die ervaring kan ik vanaf het begin van een communicatie-idee meedenken over concept en uitvoering. Voor complexe onderwerpen ga ik niet op de loop. Ook ingewikkelde materie is helder te beschrijven – het kost soms alleen wat meer moeite. Meer>>

Naast de gangbare genres binnen marketingcommunicatie, zoals brochures en websites, schrijf en verhelder ik ook zakelijke documenten zoals offertes en aanbestedingen, overnamevoorstellen, businessplannen en beleidsdocumenten. De bijbehorende (multimedia)presentaties neem ik in één moeite mee. Meer>>

Je hebt de eigenheid van ons bedrijf nauwkeurig weten te verwoorden. We hebben enthousiaste reacties gekregen op het interview.
Meer >